Kúpte si fotoaparát alebo príslušenstvo Canon u vybraných predajcov, zaregistrujte svoj nákup a získajte odmenu.

Za nákup jedného produktu máte nárok len na jednu odmenu. V prípade, že je za nákup Canon produktu uvedených viac odmien, je možné si vybrať len jednu a svoj výber vykonajte v registračnom formulári.

Akcia bola ukončena


Digitálna zrkadlovka

EOS 5Ds/5DsR

Digitální zrcadlovka EOS 5Ds/5DsR

+ odmena

iPad 2 Air

iPad Air
16 GB
zadarmo

v hodnote
490 €

alebo
iPad 2 mini

iPad 2 mini
32 GB sim
zadarmo

v hodnote
470 €

alebo
iPhone 5S

iPhone 5S
32 GB
zadarmo

v hodnote
480 €

EOS 5D Mark III

Digitální zrcadlovka EOS 5D Mark III

+ odmena

iPad 2 mini

iPad 2 mini
16 GB
zadarmo

v hodnote
280 €

EOS 6D

Digitální zrcadlovka EOS 6D

+ odmena

Externý disk 5TB

Externý disk
5 TB
zadarmo

v hodnote
175 €

alebo
Externý disk 3 TB

Externý disk
3 TB
zadarmo

v hodnote
184 €

EOS 70D

Digitální zrcadlovka EOS 70D

+ odmena

Pamäťová karta 32 GB

Pamäťová karta 32 GB
zadarmo

v hodnote
85 €

EOS 7D Mark II

Digitální zrcadlovka EOS 7D

+ odmena

Pamäťová karta 32 GB

Pamäťová karta 32 GB
zadarmo

v hodnote
85 €

Objektívy a blesky

EF 24mm f/2.8 IS USM

EF 24mm f/2.8 IS USM

+ odmena

Pamäťová karta SDHC 32 GB Extreme Pro

Pamäťová
karta 32 GB
zadarmo

v hodnote
85 €

EF 24mm f/1.4L II USM

EF 24mm f/1.4L II USM

+ odmena

iPad 2 mini RETINA 16 GB WiFi

iPad 2 mini
16 GB
zadarmo

v hodnote
280 €

EF 35mm f/2 IS USM

EF 35mm f/2 IS USM

+ odmena

Pamäťová karta SDHC 32 GB Extreme Pro

Pamäťová
karta 32 GB
zadarmo

v hodnote
85 €

EF 35mm f/1.4L II USM

EF 35mm f/1.4L II USM

+ odmena

iPad 2 mini RETINA 16 GB WiFi

iPad 2 mini
16 GB
zadarmo

v hodnote
280 €

EF 50mm f/1.4 USM

EF 50mm f/1.4 USM

+ odmena

Pamäťová karta SDHC 32 GB Extreme Pro

Pamäťová
karta 32 GB
zadarmo

v hodnote
85 €

EF 50mm f/1.2L USM

EF 50mm f/1.2L USM

+ odmena

Externý disk 5 TB

Externý disk
5 TB
zadarmo

v hodnote
175 €

alebo
Externý disk My Passport 3 TB

Externý disk
3 TB
zadarmo

v hodnote
184 €

EF 85mm f/1.8 USM

EF 85mm f/1.8 USM

+ odmena

Pamäťová karta SDHC 32 GB Extreme Pro

Pamäťová
karta 32 GB
zadarmo

v hodnote
85 €

EF 85mm f/1.2L II USM

EF 85mm f/1.2L II USM

+ odmena

iPad 2 mini RETINA 16 GB WiFi

iPad 2 mini
16 GB
zadarmo

v hodnote
280 €

EF 100mm f/2.8 Macro USM

EF 100mm f/2.8 Macro USM

+ odmena

Pamäťová karta SDHC 32 GB Extreme Pro

Pamäťová
karta 32 GB
zadarmo

v hodnote
85 €

EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

+ odmena

Externý disk 5 TB

Externý disk
5 TB
zadarmo

v hodnote
175 €

Speedlite 600EX-RT

Speedlite 600EX-RT

+ odmena

Pamäťová karta SDHC 32 GB Extreme Pro

Pamäťová
karta 32 GB
zadarmo

v hodnote
85 €

Speedlite Transmitter ST-E3-RT

Speedlite Transmitter ST-E3-RT

+ odmena

Pamäťová karta SDHC 32 GB Extreme Pro

Pamäťová
karta 32 GB
zadarmo

v hodnote
85 €

1.

Kúpte vybraný fotoaparát alebo příslušenství

2.

Vyplňte formulár

3.

Nahrajte kópiu účtenky

4.

Získajte odmenu

Akcia platí u týchto predajcov

Predajcovia EOS 5Ds/5DsR
Predajcovia EOS 5D Mark III a EOS 7D Mark II
Predajcovia EOS 70D a EOS 6D
Predajcovia objektivů
Pravidlá a podmienky akcie EOS PROMO

 1. Akcia Canon EOS PROMO (ďalej len akcia) je určená výhradne pre konečných spotrebiteľov. Cieľom akcie je odmeniť nových majiteľov vybraných zrkadloviek alebo príslušenstvo Canon. Typ odmeny je stanovený podľa konkrétnych produktov, ktorých zoznam nájdete na webových stránkach canon.sk/eospromo.
 2. Prevádzkovateľom akcie je spoločnosť Canon Slovakia spol. s r.o., Karadžičova 8, Bratislava. Organizátorom akcie je spoločnosť CreativeDreams s.r.o. Thámova 16, Praha 8. Akcia sa vzťahuje na produkty zakúpené od 1. 2. 2016 do 31. 3. 2016 u vybraných predajcov. Registrácia príslušného nákupu je možná do 14. 4. 2016.
 3. Podmienkou účasti je zakúpenie vybraného produktu u vybraných predajcov v Slovenskej republike. Akcia sa nevzťahuje na produkty zakúpené vo veľkoobchodoch, od distribútorov a iných predajcov, než sú uvedení na webovej adrese canon.sk/eospromo. Všetky produkty akcie musia byť nové a originálne produkty Canon. Podmienky tejto akcie nespĺňajú produkty zakúpené z druhej ruky, renovované či repasované produkty ani produkty falšované či akokoľvek inak porušujúce práva na duševné vlastníctvo spoločností skupiny Canon. Produkty vrátené predajcovi nemôžu byť do akcie zaradené a účastníci, ktorí si tieto produkty budú nárokovať, tým porušia pravidlá akcie. Ak sa spoločnosť Canon o takom zneužití dozvie, môže proti prípadným účastníkom podniknúť právne kroky. Všetky produkty akcie musia byť dodané a distribuované spoločnosťou Canon Europa N. V. alebo spoločnosťami skupiny Canon so sídlom v EHP, vo Švajčiarsku či v Lichtenštajnsku.
 4. Podmienkou účasti je potvrdenie o zakúpení produktu. Dátum nákupu musí spadať do obdobia od 1. 2. 2016 do 31. 3. 2016 vrátane. Produkty zakúpené mimo tohto obdobia nebudú do akcie zaradené. Akcia sa vzťahuje na všetky aktuálne súpravy ("kity") k daným modelom.
 5. Odmenu za nákup si možno nárokovať najneskôr do 14. 4. 2016 a toto nárokovanie možno uskutočniť len prostredníctvom webovej stránky www.canon.sk/eospromo vyplnením formulára a nahraním kópie platnej účtenky. Účastníci potom dostanú e-mail s potvrdením, že ich požiadavka bola prijatá. Ak účastník takýto e-mail nedostane do 24 hodín od odoslania žiadosti alebo nemá prístup k počítaču, mal by sa obrátiť na našu telefonickú podporu na čísle +420 226 203 693 (v pracovných dňoch 9,00 – 17,00 h, pri volaní zo Slovenska je nutná predvoľba +420). Organizátor ani prevádzkovateľ akcie nenesú zodpovednosť za oneskorené alebo nedoručené žiadosti.
 6. Platné nároky na odmenu budú zaslané do 6 týždňov (42 dní) od dátumu prijatia nároku. Dátumom prijatia nároku sa rozumie dátum registrácie pri nárokovaní prostredníctvom webovej stránky. Odmena bude zaslaná Českou poštu DOPORUČENE využitím služby BALÍK DO RUKY. Všetky zásielky budú poistené proti krádeži. O odoslaní odmeny bude účastník informovaný e-mailom. Odmenu nemožno vymeniť za iné produkty či služby, prípadne vyplatenie v hotovosti či prevod na účet. Odmeny nie sú súdne vymáhateľné.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť nárok na odmenu najmä z týchto dôvodov:
  1. nákup produktu neprebehol v danom termíne,
  2. nárok bol prijatý po 14. 4. 2016,
  3. z účtenky nemožno prečítať alebo overiť model produktu, predajcu či dátum zakúpenia,
  4. nárok odmeny nie je v súlade s pravidlami,
  5. formulár nebol vyplnený úplne alebo pravdivo,
  6. výrobné číslo produktu je neplatné,
  7. účastník akcie nemôže doložiť nákup produktu originálom alebo kópiou dokladu o nákupe,
  8. nákup produktu nebol uskutočnený u vybraného predajcu.
 8. V prípade nárokovania si výplaty odmeny na viac než 2 produkty pri registrácii nárokov na rovnakú osobu alebo pri registrácii nároku na rovnakú adresu sa bude každý nárok riešiť individuálne. V tomto prípade môže byť výplata odmeny uskutočnená aj po uplynutí 6 týždňov od dátumu prijatia nároku.
 9. Akcie sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločnosti Canon Slovakia spol. s r.o., CreativeDreams s.r.o. ani osoby im blízke. Akcie sa tiež nesmú zúčastniť osoby s trvalým pobytom mimo Slovenskú republiku. Akcie sa nesmú zúčastniť osoby mladšie než 15 rokov.
 10. Zákazník dáva účasťou na akcii súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení pre potreby tejto akcie, a zároveň vyjadruje výslovný súhlas so zasielaním marketingových informácií spoločnosti Canon Slovakia spol. s r.o.
 11. Organizátor a prevádzkovateľ akcie si vyhradzujú právo kedykoľvek zrušiť platnosť, upraviť alebo zmeniť túto akciu bez vzniku akýchkoľvek záväzkov, ale vždy sa budú snažiť minimalizovať vplyv takýchto zmien na účastníka akcie, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam. Okrem toho si vyhradzujú právo na preverenie akýchkoľvek nárokov s cieľom zaistenia dodržania týchto podmienok, ako i právo na vyžiadanie si ďalších informácií a dodatočných dokumentov. Organizátor akcie si vyhradzuje právo vylúčiť nároky alebo účastníkov, ak má podozrenie, že sa akcia akokoľvek zneužíva. Rozhodnutia vo veci tejto akcie sú konečné a nebude sa o nich viesť žiadna korešpondencia.

V Bratislave, 31. 1. 2016.

Prípadné otázky smerujte na organizátora akcie:
CreativeDreams s.r.o., Thámova 16, 186 00 Praha 8, e-mail: canon@creativedreams.cz